CAD-konstruktör produktutveckling/Mekanik

Är du intresserad av produktutveckling inom teknik- och tillverkningsområdet? Utbilda dig till CAD-konstruktör! Du får kompetens som efterfrågas av Sveriges ledande teknikföretag. Utbildningen leder till kvalificerad yrkesexamen.

Obs! Pågående utbildning. Ingen ny intagning hösten 2018

Heltidsstudier 2 år
400 Yh-poäng

Yrkesroll

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om problemlösning och vill arbeta med produktutveckling i 3-dimensionell datormiljö. Tyngdpunkten ligger på användandet av avancerade CAD-system men du får också en grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och design. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som CAD-konstruktör, CAD-ritare, produktutvecklare eller projektledare inom teknik- och tillverkningsområdet.

Efterfrågan

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen som ser ett stort kommande behov av CAD-konstruktörer. Flertalet av våra studerande har fått anställning som CAD-konstruktörer på teknikkonsultbolag, till exempel ÅF, Semcon och Alten. Kvinnliga CAD-konstruktörer är speciellt eftertraktade av branschen.

Nära verkligheten

Utbildningen varvar teori och praktik genom att en tredjedel av utbildningstiden är ute i arbetslivet. De CAD-system som vi och företag i vår omgivning arbetar med är CATIA V5, Creo och Inventor.

Samarbetspartners

Essiq, Polymercentrum Sverige, Delphi, Semcon, Volvo Trucks, Pritec, ÅF, Alten, Volvo Car Corporation, Chalmers tekniska högskola, Conmore, FlexQube, Engineering Partner.

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt lägst betyg G / E eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

Svenska B / Svenska 2
Engelska B / Engelska 6
Matematik C / Matematik 3
CAD A / CAD 1*

* Gäller enbart inkomna ansökningar senast sista ansökningsdatum 170531. Du som saknar särskilda förkunskaper i CAD A / CAD 1, har möjlighet att inför utbildningsstart anmäla dig till en preparandkurs på distans, motsvarande kunskapsmoment inom CAD A / CAD 1. Kursen, som kostar 500 kronor, ger dig inte betyg i ämnet men kan ge dig möjlighet att bedömas som behörig till YH Kungsbackas utbildningar med detta förkunskapskrav. Kontakta oss för mer information och anmälan. (se kontaktuppgifter nedan)

 

Kontakta gärna

Lars-Ivar Fredberg
utbildningsledare
0300-83 44 83
lars-ivar.fredberg@kungsbacka.se