Yrkeshögskolan Kungsbacka organisation

Yrkeshögskolan Kungsbacka är en icke-vinstdrivande utbildningsorganisation och ingår i förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning i Kungsbacka kommun.

Vi samarbetar bland annat med Chalmers och Högskolan i Halmstad samt organisationer och näringsliv i Göteborgsregionen och norra Halland. I våra ledningsgrupper sitter representanter från till exempel Skanska, NCC, Sweco, Norconsult, Alten, ABB, ÅF, Stjernberg Automation, Essiq, Semcon, Axson teknik, Flexlink.