LIA lärande i arbete, praktik

Teori + praktik = jobb. Utbildningarna på Yrkeshögskolan Kungsbacka innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna varvar teori och praktik ute på en arbetsplats. De flesta av våra studerande väljer anställningar i Halland, Göteborg eller andra delar av Västra Götaland.

Praktik i arbetslivet, LIA

Det finns många fördelar med LIA i utbildningen. Redan under studietiden får alla studerande möjlighet att ta reda på vad yrket innebär och testa det innan när de är färdiga med utbildningen. I de bästa fallen kan LIA-platsen leda till anställning.

Alla studerande på Yrkeshögskolan Kungsbacka har en eller flera kurser som heter Lärande i Arbete (LIA). Utbildningen kan innehålla en, två eller tre LIA-perioder. Längden på perioderna varierar från 7 till 20 veckor.

Utbildning Ht17 Vt18 Ht18 Vt19 Ht19
Automation och robotingenjör
start Ht 2016
  Vecka
6-20
     
Automation och robotingenjör
start Ht 2017
  Vecka 2-12   Vecka
10-20
 

Byggprojektör CAD/BIM
start Ht 2016

Vecka 39-50 Vecka 9-20      
Byggprojektör CAD/BIM
start Ht 2017
    Vecka 39-50 Vecka 9-20  
CAD-konstruktör produktutveckling/
Mekanik start Ht 2016
Vecka 45-2 Vecka 13-21      
CAD-konstruktör produktutveckling/
Mekanik start Ht 2017
  Vecka 5-11 Vecka 45-52 Vecka 13-21  
Redovisningskonsult start Ht 2016     Vecka 38-47 Vecka 10-19  
Redovisningskonsult start Ht 2017         Vecka 38-47