Hitta till Yrkeshögskolan Kungsbacka

Besöksadress: Gymnasiegatan 44, 434 50 KUNGSBACKA (Karta)

Yrkeshögskolans lokaler är i anslutning till Aranäsgymnasiet i den del som heter L-Blocket. Det är sista utbyggnaden ner mot Kungsbacka ån, närmast Sporthallen. Huvudingången till Yrkeshögskolan är på baksidan Aranäsgymnasiet, mot ån.

Parkering finns utmed hela Söderstaden, framför gymnasiet och sporthallen. Tänk på att parkeringsavgiften är 2 kr/tim.