Hitta till Yrkeshögskolan Kungsbacka

Yrkeshögskolans lokaler är i anslutning till Aranäsgymnasiet i den del som heter L-Blocket. Det är sista utbyggnaden ner mot Kungsbacka ån, närmast Sporthallen. Huvudingången till Yrkeshögskolan är på baksidan Aranäsgymnasiet, mot ån.

Besöksadress: Gymnasiegatan 44, 434 50 KUNGSBACKA (Karta)

Parkering finns utmed hela Söderstaden, framför gymnasiet och sporthallen. Tänk på att parkeringsavgiften är 2 kr/tim.