Stöd för handledare

Vill du handleda en studerande från Yrkeshögskolan Kungsbacka?

Du blir den studerandes stöd och förebild, och bidrar till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare. Att som studerande komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst – därför är det viktigt att få en bra start.

Handledarens uppgifter

Att introducera studenten i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen
Att ha kontakt med utbildningsanordnaren
Att visa och instruera
Att göra en bedömning av studentens LIA-period

Skolans stöd till dig som handledare och studenten under LIA

Från skolan sker handledning av våra utbildningsledare för respektive utbildning. Utbildningsledarna kommer ut på handledningsbesök under LIA-perioden, för att stämma av med student och arbetsplatsens handledare. Då informeras om hur bedömningen av LIA-perioden går till.

En bra checklista för handledare

Presentation
Vad vill du berätta om dig själv och vad vill du veta om den
studerande?


Information om arbetsplatsen
Vad är värt att berätta? Vill du berätta lite kort om organisationen?

Praktiska saker
Finns det några s.k. ”oskrivna regler” som det är bra att känna till?
Sekretess
Arbetstider, raster
Sjukanmälan

Hela utbildningsupplägget
Ta reda på hur hela utbildningen ser ut för den studerande

Kontakt studerande – handledare
Bestäm hur ni håller kontakt; fysiskt, via telefon, e-post etc.

Förväntningar
Jämför era förväntningar.

Avslutning
Gör ett avslut på praktiken genom att prata om hur det har varit